Tofta Varpklubb

TOFTA VARPKLUBB
bildades 1935
återupplivades 1971Klubben bildades 1935, i klubbens ungdom så kastade man på en plan i Gnisvärd, ca 1945 köpte klubben marken på Tofta Kroks
1: 41 som ligger ett långt varpkast österut från väg 140, mitt emot busshållplatsen vid Tofta Strand. Platsen är säkert känd för många som festplats där det under en tid anordnades midsommarfirande och onsdagsdanser.

På 60-talet gick Tofta VK samman med diverse intilliggande grannsocknarna, den nya klubbens namn bestämdes till Banda VK. Varpkastning är social sport som passar människor i alla åldrar samt såväl män som kvinnor, killar och tjejer. Kastningen kan genomföras i tävlingar för både lag och individualister, i lagtävlingar kastas det i såväl 1, 2 och 3 mannalag.

Den hitintills största sportsliga framgången för klubben är när Ivar Dyplin blev svensk mästare i centimeterkastning 1953.

 

Protokoll från Tofta varpaklubb år 1935-1984
Protokoll från Tofta varpaklubb år 1962-1990