Slite Båtklubb

SLITE BÅTKLUBB 

Slite Båtklubb är en ideell organisation som grundades den 9 oktober 1935 på initiativ av direktör Erik Degerman
som i samråd med några intresserade startade klubben till nytta och nöje för båtsportsintresset i Slite.
Slite Båtklubb har ca 230 medlemmar varav 25 är aktiva juniorer och 130 utgör familjemedlemmar.

segling Pdf