Stefanigillet

STEFANIGILLET
Bildades 1880


Stefanigillet 1880 På initiativ av handlaren J L Kahlqvist i Etelhem bildas Stefanigillet 1880. En sammanslutning ute på sydöstra Gotland, som skulle medverka till att bevara de gutniska idrotterna. Kanske ville man visa att folk här ute i sydost, där fästet för pärken är som starkast. också ville medverka och visa att vi bryr oss om att verksamheten får det stöd den förtjänar.
Stefanigillet organiserades och presenterades som ett gille, men blev trots detta ofta kallat förening. De dominerande personerna i detta blir affärsmän och andra etablerade personer på södra Gotland. Cramér. Broander och Duse är kända namn från Rone och Hemse, Från Stånga är det bara två ledamöter i gillet. länsmannen Åkerman och skolläraren Swallingsson

När Föreningen Gutnisk Idrott bildats 1912 valde Stefanigillet att lägga ner sin verksamhet, eftersom de tyckte det var onödigt med två organisationer för samma ändamål.
Ett stort antal priser som Gillet satt upp fördelades till olika tävlingsarrangörer. Stångaspelen har ett sådant kvar,vilket är ett vandringspris till segrande lag i Mästarklassen i bakpärk för herrar. Högsta nivå, med andra ord.