Styrelse

Styrelse 2020
Ordförande: Kjellåke Nordström

073-6275927  kjellsie@hotmail.com
Anitha Mattsson
0498-210646  mobil 073-5009261  mattsson.44@hotmail.com
Leo Lövdahl
0498-218843  mobil 070-6415914  leogb.lovdahl@spray.se
Inge Löfkvist
070-7432153  inge.lovkvist@telia.com
Gösta Svensson
0498-217487  mobil 070-5623188  gosen.svensson@telia.com

Det finns inga hinder som stoppar oss. Det kan ta lite tid, men vi fixar det.


Styrelser sedan starten 24 september 2003
År     Ordförande                  Vice ordförande    Sekreterare                  Kassör                          Övrig ledamot
2003 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Rune Fohlström               Lasseman Larsson

2004 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Rune Fohlström               Lasseman Larsson
2005 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Rune Fohlström               Lasseman Larsson
2006 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Christer Martinsson          Lasseman Larsson
2007 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Christer Martinsson          Lasseman Larsson
2008 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Christer Martinsson          Lasseman Larsson
2009 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Christer Martinsson          Gösta Svensson
2010 Kjellåke Nordström      Rune Fransson     Lennart Svennefelt      Christer Martinsson          Gösta Svensson
2011 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Lennart Svennefelt       Christer Martinsson          Gösta Svensson
2012 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Lennart Svennefelt       Christer Martinsson          Gösta Svensson
2013 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Christer Martinsson          Gösta Svensson
2014 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Christer Martinsson          Gösta Svensson
2015 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Leo Lövdahl                     Gösta Svensson
2016 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Leo Lövdahl                     Gösta Svensson
2017 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Leo Lövdahl                     Gösta Svensson
2018 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Anitha Mattsson           Leo Lövdahl                     Gösta Svensson
2019 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Gösta Svensson           Inge Löfqvist                    Leo Lövdahl / Anitha Mattsson 
2020 Kjellåke Nordström      Inge Löfqvist       Gösta Svensson           Inge Löfqvist                    Leo Lövdahl / Anitha Mattsson