Vall IF

WALL IF
Bildades 8/9 1937, som Vall GoIF  

Uppgifter om idrottsföreningar på Gotlands Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII 1948

Vall Idrottsförening. Postadress: Isums, Tel.: Vall 14.

Medlemsantal: 60. Program: Fri idrott, gymnastik, orientering, skidsport och varpa. K1ubbdräkt: Blå tröja, vita byxor. Tävlingsplats: Gräsplan 1O0X60 m., anlagd 1943-44, belägen
 c :a 4 km. från järnvägsstationen i Isums. Förreningen bildades i september 1936 på på initiativ av folkskollärare Gustaf Riggert, lantbr. C. J. Ahlin, lantbr. Martin Hellgren, lantbr. Holger Pettersson, trafikchaufför Erik Vallin samt mjölnare K. E. Pettersson och anslöts till RF år 1937. 


HANS DAHLSTRÖM, handelsbitr., f. 28/8-25 i Vall. Utövar friidrott, orientering och skidsport. 
KARL OLOF DAHLSTRÖM, handlanden, f. 4/7-22 i Vall. Sekr. fr. 45. V. ordf. 42-43, led. av friidr.- och skidsekt. Utövar friidott. 
BENGT FLODMAN, jordbruksarb., f. 17/7-28 i Vall. Utövar friidrott, och orientering. 
RUNE FLODMAN, brunnsborr; f. 1925 i Vall. Utövar friidrott och gymnastik. Pers. rek.: Läng 6,18. Stip.-m. och lejonm. i silver, orient.-m., gångm., skidl.m, och orient.m.i brons. För:s förtj-diplom. 
VERNER HEDENBERG, fjärdingsman, f. 25/3-98 i Vall. Ordf. i i Valla varpklubb 29-30, sekr.31-32, 36-40 samt revisor 24-29. Utövar varpa och skytte. Skyttem. i silver. 
JOHANNES HENRIKSSON, reperatör, f. 24/6-19. Led av varpsekt. fr. 46. Utövar varpa. 
HELGE HOLGERSSON, jordbruksarB., f. 27/6- 22 I Dalhems förs. Tid. repr. Alanernas IF i Ala. Utövar friidrott, orientering och gymnastik. Lejonm. i guld, fältidrottsm. i silver, riksidr.-m. i brons. Gotl. Gymnastikförb:s förtj.-diplom. 
BERTIL JACOBSSON, lantbrukare, f. 26/10-21 i Hogrän .Utövar friidrott. Pers. rek. 100 m 12,0. 
HILBERT JOHANSSON, reparatör, f. 28/5-14 i Vall. Banlaggare i orientering och skidsport. Utövar friidrott och varpa. 
FOLKE PETTERSSON, möbelsnick, f. 16/7.15 i Vall. Tävl.-funkt. fr. 38, Utövar varpa. 
HOLGER PETTERSSON, lantbrukare, f. 30/3-12 i Vall, Ordf. 46. V. ordf. 45, sekr. 36-44, ledare för friidrott 40-43, Genomgått idrottsledarekurs å Malmahed 42. Utövar friidrott, skidsport och varpa. Pers, rek.: 100 m 11,9, diskus 33,2. Riksidr.-m. i silver, skidl .-m. och stip.-m. i brons. 
HELGE PETTERSSON, jordbruksbitr., f. 19/9–21 i Vall. KASSÖR FR. 45. led. av fritidssekt. fr. 43. Utövar friidrott och gymnastik. Pers. rek.: Längd 6,07, diskus 33,50. Riksidr-m, stip.-m. och lejonm. i brons. 
KARL OLOF PETTERSSON, mjölnare, f. 11/3-20 i Vall. En av för:s stiftare. Ordf. fr. 47. Utövar friidrott, gymnastik o. orientering. Skyttem. och riksidr.m. i guld.