Vänge Idrottsklubb

VÄNGE IDROTTSKLUBB
bildades 1932


          vänge ik                                                                                   


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Vänge Idrottsklubb
Postadress: Bjärges.

HILMER G. A. ANDERSSON, jordbruksarbetare, f. 6/11-11 i Guldrupe. Kassör 42-43, ordförande 45 -46. Utövat friidrott, pärk och varpa. Fältidrottsmärket i brons.
KARL AXEL BERGVALL, byggnadssnickare, f. 20/12-22 i Bjärges. Representerat A-laget i fotboll från 39. Utövar friidrott, orientering och varpa (Vänge Varpklubb). Skidskyttemärket i silver.
K. ARNE LARSSON, jordbruksarbetare, f. 7/5-18 i Bjärges. Representant A-laget i fotboll från 38. Utövar även pärk.
ESKIL G, LARSSON, jordbruksarbetare, f. 7/5-18 i Bjärges. Kassör från 45. Utövar fotboll, friidrott och pärk.
K. E. BERNHARD LINDSTRÖM, snickare, f. 24/7-10 i Vänge. Sekreterare från 42. Tidigare reprepresenterat Tingstäde TK och Roma IF. Utövar friidrott och gångsport. 1:a placering å 1500 m 8 gånger. Personliga rekord: 1500 m 4,25, 3000 m 9,31. Stipulationsmärket i brons.
LEANDER LUNDRE, jordbruksarbetare, f. 27/12-21 i Estland.
SVEN N. H. NILSSON, byggnadsarbetare, f. 4/5-23 i Vänge. Ordförande från 46. Styrelseledamot från 42. Utövar fotboll, friidrott, orientering och varpa. Fältidrottsmärket i guld, militära skyttemedaljen i silver.
THOMAS G. O. THOMSSON, lantbruksbiträde, f. 16/8-26 i Bjärges. Vice ordförande från 45. Representerar A-laget i fotboll från 43. Utövar även friidrott, orientering och pärk.

Gamla fotbollsplanenGamla fotbollsplanen
Vänge IK spelade sin invigningsmatch på planen bakom Vänge skola 1933.
Fotbollsplanen har används av Vänge skola till lekar, friidrott och fotboll. Skolläraren Sven Lundström som var en engagerad idrottslärare, gjorde en löparbana och hoppgrop bredvid fotbollsplanen, där tränades bland annat för uttagning till tävlingar på Gutavallen. Han skjutsade barnen i sin privata bil till tävlingarna i Visby.
Han var lärare 1933-1965.

 

Bjerges SkytteföreninBjerges Skytteförening
Bjerges skytteförening startade år 1908 och fanns kvar fram till 1961.
”Ny modern bana av 600 m längd och 15 m bred med vallar och gravar samt trenne svängtaflor”, jorden arrenderad av sergeant N. Hägg, Bjärges. Detta står med i ett av protokollen från föreningens sammanträde den 15 mars 1908.
I dag finns nästan inget kvar av skyttepaviljongen. Själva skyttebanan ligger gömd och glömd i Österhagen i Vänge.

HästhagvätHästhagvät
Skolbarnen gick på vintrarna till Hagvät för att åka skridskor och även på fritiden sökte sig ungdomarna dit. Det var en stor och fin vattensamling som frös till på vintern. Även ungdomar från andra socknar kom dit. Ibland spelades det ishockey där.
Numera åker ingen skridskor på Hagvät. Men kvar i kanten till myren ligger den gamla snöplogen och väntar på att barnen ska komma tillbaka.

 

 

Nickarve fotbollsplanNickarve fotbollsplan
På senare år har idrottsplatsen i Vänge varit dåligt utnyttjad. Föreningen Vänge IK har dock inte varit nedlagd. Förr hade man förutom fotboll pärk och bandy. Fotbollen har fört en tynande tillvaro eller rättare sagt ingen tillvaro alls. År 2001 blev det en nytändning för Vänge IK och varje onsdag är det fotbollsträning på Nickarve fotbollsplan.
På platsen bredvid håller The Western Riders Club Gotland till. Här har bland annat arrangerats SM i Westernridning flera gånger sen 1985.

Blandade tidningsurklipp