Visborgs Skytteförening

VISBORGS SKYTTEFÖRENING
bildades 1904


Visby skyttegille. Visborgs skytteförening är en av de livskraftigaste och framgångsrikaste på Gotland.
Skytteföreningen bildades år 1904. De första tjugu åren voro synnerligen livaktiga, men efter inknappningen av skytteanslaget 1925 gick det sämre. Det var svårt att få pengarna att räcka till. Men de gamla skyttemed-lemmarna hade skrapat ihop en rätt god kassa, och den räckte över det värsta.
När det var som sämst var medlemsantalet nere i 300—400. Efter genomförandet av 1936 års härordning och de samtidigt ökade skytteanslagen har föreningen fått vind i seglen igen. Medlemsantalet är nu över 800.För några år sedan, eller närmare bestämt år 1936, kunde Gotlands skarpskytte- och jägaregille fira 100-årsminnet av sin tillkomst. Skytterörelsen har sålunda gamla anor på Gotland, vars befolkning alltsedan 1809 års ryska ockupation visat ett betydande intresse för försvaret av hembygden.


Visborgs Skytteförening 

Visborgs Skytteförening