Wall Idrottsförening

WALL IDROTTSFÖRENING
Bildad 8/9-1937, som Vall GoIF


wall if


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Vall Idrottsförening
Postadress: Isums. Tel. Vall 14.

Medlemsantal: 60. Program: Fri idrott, gymnastik, orientering, skidsport och varpa. Klubbdräkt: Blå tröja, vita byxor. Tävlingsplats: Gräsplan 100×60 m., anlagd 1943-44, belägen c:a 4 km. från järnvägsstationen i Isums. Föreningen bildades i september 1936 på initiativ av folkskollärare Gustaf Riggert, lantbr. C. J. Ahlin, lantbr. Martin Hellgren, lantbr. Holger Pettersson, trafikchaufför Erik Vallin samt mjölnare K. E. Pettersson och anslöts till RF år 1937.

HANS DAHLSTRÖM, handelsbiträde, f. 28/8-25 i Vall. Utövar friidrott, orientering och skidsport.
KARL OLOF DAHLSTRÖM, handlanden, f. 4/7-22 i Vall. Sekreterare från 45. Vice ordförande 42-43, ledamot av friidrotts- skidsektionen. Utövar friidrott.
BENGT FLODMAN, jordbruksarbetare, f. 17/7.28 i Vall. Utövar friidrott, pärk och orientering.
RUNE FLODMAN, brunnsborrare, f. 1925 i Vall. Utövar friidrott och gymnastik. Personliga rekord: Längd 6,18, kula 11,60. Stipulations- och lejonmärket i silver, orienterings-, gång- skidlöpar- och orienteringsmärket i brons. Försvarets förtjänstdiplom.
VERNER HEDENBERG, fjärdingsman, f. 25/3-98 i Vall. Ordförande i Valls IF:s varpsek-tion 45, ordf. i Vall varpklubb 29-30, sekreterare 31-32, 36-40 samt revisor 24-29. Utövar varpa och skytte. Skyttemärket i silver.
JOHANNES HENRIKSSON, reparatör, f. 24/6-19 i Vall. Ledamot av varpsektionen från 46. Utövar varpa.
HELGE HOLGERSSON, jordbruksarbetare, f. 27/6-22 i Dalhems församling. Tidigare repr. Alanerlas IF i Ala. Utövar friidrott, orientering och gymnastik. Lejonmärket i guld, fältidrotts-märket i silver, riksidrottsmärket i brons. Gotlands Gymnastikförbunds förtjänstdiplom.
BERTIL JACOBSSON, lantbrukare, f. 26/10-21 i Hogrän. Utövar friidrott. Personligt Rekord: 100 m 12,0.
HILBERT JOHANSSON, reparatör, f. 28/5-14 i Vall. Banläggare i orientering och skidsport. Utövar friidrott och varpa.
HOLGER PETTERSSON, lantbrukare, f. 30/3-12 i Isum. Ordförande 46. Vice ordförande 45, sekreterare 36-44, ledare för friidrott 40 -43. Genomgått idrottsledarekurs å Malmahed 42. Utövar friidrott, skidsport och varpa. Personliga rekord: 100 m 11,9, diskus 33,25. Riksidrottsmärket i silver, skidlöparmärket och stipulationsmärket i brons.
HELGE PETTERSSON, jordbruksbiträde, f. 19/9-21 i Vall. Kassör från 45. Ledamot av friidrottssektionen från 43. Utövar friidrott och gymnastik. Personliga rekord: Längd 6,07, diskus 33,50. Riksidrotts-, stipulations- och lejonmärket i brons.
KARL EVERT PETTERSSON, mjölnare, f. 11/3-20 i Vall. En av föreningens stiftare.
Ordförande från 47. Utövar friidrott, gymnastik o. orientering. Skytte- och riksidrottsmärket i guld.

Wall Idrottsförening

Vall IF Fotbollslag 1948. Seniorlaget spelade ett tag i norra serien och ett tag i centralserien. Laget hade grön-vita tröjor F. vä. Kjell Larsson, Hans Dalström, Bruno Sjöberg, Olle Walldener, Uno Sundström, Evert Pettersson, Kirr från Akebäck o Helge Pettersson. Knästå. Buskas från Akebäck, Evert Andersson o Ove Wallier