Wisby Bollklubb

WISBY BOLLKLUBB
Bildades 1878
Är Gotlands äldsta idrottsförening


Wisby bollklubbwisby bollklubbWisby bollklubb


Bollklubbens jublíléer.
Wisby Bollklubb bildades den 27 augusti 1878.

1-årsdagen firades den 27 augusti 1879 på Stadshotellet i Visby
20-årjubiléet firades söndagen den 28 augusti 1898 på DBW:s Paviljong
25- -”- -”- söndagen den 30 augusti 1903 -”-
40- -”- -”- tisdagen den 27 augusti 1918 på Stadshotellet
50- -”- -”- onsdagen den 29 augusti 1928 på Snäckgärdsbaden
60- -”- -”- lördagen den 27 augusti 1938 på Stadshotellet
70- -”- -”- söndagen den 22 august 1948 på Kronholmen
80- -”- -”- söndagen den 24 augusti 1958 -”-
90- -”- -”- lördagen den 7 september 1968 på Borgens Restaurang
95- -”- -”- lördagen den 29 september 1973 -”-
100- -”- -”- söndagen 27 augusti 1978 Visby Hotell (Stadshotellet)

Övriga viktigare händelser

1968 24 augusti invigdes klubbstugan i Åhsbergska hagen.

1973 29 september får klubben ett eget bordsstandar.

1977 6 juni får klubben mottaga en svensk fana.

1978 juli månad, klubben utkommer med sin jubileumsskrift.

1978 Klubben får sin första klubbnål.

1978 Ny klubbdräkt tages i bruk. (Blå-vit)

odin

Visby Bollklubb 1 april 1920 Klicka här