Gotlands MF:s Speedwayklubb

GOTLANDS MF:S
SPEEDWAYKLUBB


Gotlands MF-s Speedwayklubb


              Gotlands MF-s Speedwayklubb1

En novemberkväll år 1921, närmare bestämt den 20:e, tog en skara motorentusiaster Wisby stadshotell i besittning. Innan man skilts åt för kvällen hade Gotlands motorförening, GMF, bildats.

1929 bildades Gotlands motorcykelklubb, GMCK, varvid de s k TT- och jordbaneloppen kom i fokus. Den 23.e oktober 1932 avhölls den historiska jordbanepremiären på Gutavallen i Visby inför 1.500 entusiastiska åskådare. Premiären utföll med sådan succé, att man beslöt att redan nästa år köra ännu ett jordbanelopp. Söndagen den 28:e maj 1933 var det sålunda åter dags, men nu hade man flyttat tävlingsplatsen till A7:s gamla idrottsplats och fyrahundrametersbana. På så sätt hade jordbaneloppen fått sina rötter fast förankrade på Gotland och fram till krigsutbrottet arrangerade GMCK årligen ett flertal tävlingar.

 

Länk till Bysarnas Youtubekanal

bysarna ga 2april197720151105_0000 (2)     bysarna ga 30april 1977 bysarna speedway ga 3sep 197620151119_0000 christer ga 21sep 197620151119_0001-001     speedway20150924_0000 (2)

Fler tidningsartiklar

Blandade tidningsurklipp:  -76   -77   -78   -79   -80   -81   -83   -85   -86   -87   -88   -89   -90

-91  -92  -93  -94  -95  -96  -97  -98  -99  -00  -01 -02  -03  -04  -05  -06  -Diverse