Roma Idrottsförening

ROMA IDROTTSFÖRENING
bildades 1933
(1928 ur Trumfen)


roma if           Roma IF


Uppgifter om idrottsföreningar på Gotland Ur Sveriges Idrottsfolk VI-VII år 1948

Roma Idrottsförening
Postadress: Romakloster

Nedan skrivet om Roma IF har nedtecknats av Erik ”Eka” Jonsson, Roma

Den 6 maj 1928 samlades ett gäng idrottsungdomar på Järnvägshotellet som hade namnet Trumfen, i tanke på att bilda en förening för i första hand fotboll och allmän
idrott. Det var inte helt problemfritt att bilda en dylik förening. Sedan tidigare fanns en förening under namnet Roma BK.

Denna förening sysslade främst med Gutnisk idrott, där man hade haft en del framgångar inte minst på senare tid. För att lyckas i detta sitt uppsåt så hade man även kallat en i socknen aktad man, han hette John Hansson och var bl.a. ordförande i Roma lOGT. En ny förening blev det, och dess namn blev IF Roma Viljor, och för att blidka ”motståndarna” från bollklubben så beslöts att man som punkt 1 på materialinköpslistan skulle inhandla en ny pärkboll.  John Hansson åtog sig ordförandeskapet, och på ett stålband från 25-årsjubileet berättar John om hur han övertalades till att ta ordförandeskapet, och de första årens arbete, främst med att plocka sten och iordningställa den första idrottsplatsen ”Bjers hage”.
Namnändring till Roma IF beslöts på årsmötet 1932, då byttes även det första klubbmärket, en snigel som terränglöparna hade haft, till bokstäverna RIF.
Hur gammal Roma BK är känner jag inte till, men i Boken ”På farfars fars tid” finns en bild där det står att idrottsföreningen i Roma firar sitt årsmöte och året är 1871. Det är inte helt otroligt eftersom Gotlands Landshövding under en lång tid bodde på Roma Kungsgård. En grundade en folkskola redan år 1816, mer än 25 år före skolreformen så varför inte. Flera av dess var militärer i grunden. Vidare så ägdes såväl Ejmunds som Diskarve gårdar under ett antal år av militärer.

EDDiE. BLADH, fru f. 12/4-23 i Ardre. Utövar orientering, skidsport och gymnastik. Orienteringsmärket i brons.
C. G. GILLIS BLADH, trafikbilägare, f. 29/11-22 i Sjonhem. Tidigare representerat Viklau IF. Utövar friidrott, orientering, bandy, gymnastik och skidsport. 2:a lagplacering I LM i orientering 44, 3:e placering i IOGT-DM å 1500 m 40. Fältidrottsmärket i guld, orienterings-. och skyttemärket i silver, riksidrottsmärket i brons.
MAX T. BJÖRKLUND, byggnadsarbetare, f. 7/7-22 i Roma. Representerat A-laget i fotboll från 44. Fältidrottsmärket i silver.
B. ÅKE R. BJÖRKMAN, jordbruksarbetare, f. 17/4-25 i V. Hejde. Utövar fotboll. Fält-idrottmärket i brons.
IVAR K. H., DANIELSSON, byggnadsarbetare, f. 22/8-11 i Dalhem. Lagledare för A-laget i fotboll från 44. Representerat Dalhems IF:s A-lag i fotboll 30-32. Utövat friidrott. Personligt rekord: Diskus 34,0. Militära skyttemärket i silver, riksidrottsmärket i brons.
HERBERT K. HANSSON, målare, f. 13/1-09 i Halla. Utövar friidrott. Distriktsmästare i spjut 2 gånger. Landskapsrepresentant i spjut 2 gånger mot Blekinge. Personliga rekord: Spjut 55,62, kula 11,26, diskus 35,0. Militära skyttemärket i silver.
K. ERLAND HEJDSTRÖM, byggnadssnickare, f. 20/2-21 i Alva. Sekreterare 44-45. Utövar orientering och skidsport.
BO S.G. KARLSSON, sockerfabriksarbetare, f. 6/7-15 i Ekeby.
GÖSTA B. E. KARLSSON, skomakare, f. 4/10-28 i Romakloster. Representerat junior- laget i fotboll 43-44 samt A-laget från 44.
N. M. IVAN KARLSSON, sockerbruksarbetare, f. 16/10-26 Roma. Representerat A-laget i fotboll från 45.
KNUT E. KARLSSON, banarbetare, f. 28/8-19 i Roma. Utövar friidrott, fotboll och bord-tennis. Militära skyttemärket i brons.
STIG A. KARLSSON, fabriksarbetare, f. 13/4-28 i Visby, Utövar friidrott och orientering. Orienteringsmärket i silver.
N. G. SUNE LARSSON, jordbruksarbetare, f. 26/8-22 i Roma. Utövar orientering. Fält-idrottsmärket i silver.
HANS G. LAVERGREN, stationskarl, f. 15/10-21 i Romakloster. Ordförande 46. Vice ordförande 44-45, orienteringsledare från 43. Respresenterat Visby CK i cykelsport 41-42. Utövar bandy, friidrott, orientering, simsport och skidsport. Landskapsrepresentant i orientering 44, 45 och 48. Fältidrottsmärket i guld, orienteringsmärket i elit I, skidmärket i silver, cykel och civila skyttemärket i brons.
MALTE LEANDER, sockerfabriksarbetare, f. 5/4-20 i Roma. Representerat A-laget i fotboll från 38.
BENGT ARNE Y. LIND, fabriksarbetare, f. 29/10-19 i Roma. Representerat A-lagen i fotboll och bandy från 36. Utövar även varpa och bordtennis. Romamästare i bordtennis 46. Första placering i schack 44-45.
K. YNGVE A. LINDGREN, chaufför, f. 1/1-21 i Roma. Utövar orientering.
BENGT D. LINDQVIST, grovarbetare, f. 12/6-17 i Sjonhem. Kassör från 46. Ordförande 44-46. Ledamot av friidrottssektionen från 41. 2:a placering i DM i stav 1 gång, 3:e placering 3 gånger, 2:a placering i LM i stav 41 samt å 100 m 43. Personliga rekord: 100 m 11,6, 200 m 24,9, 400 m 55,0, stav 3,20. Stipulationsmärket i guld, riksidrottsmärket i silver, fältidrotts- orienterings- och skidmärket i brons.
C. STURE LYANDER, magasinsarbetare, f. 9/5-22 i Romakloster. Representerat A-laget i fotboll från 38.
BENGT V. A. MUNKHAMMAR, chaufför, f. 5/3-26 i Sundre. Utövar orientering.
SONJA H. M. MUNKHAMMAR, fröken, f. 21/12-29 i Visby. Utövar orientering.
ARNE A. MÖLLERSTRÖM, lantbrukare, f. 3/12-12 i Roma. Tidigare vice ordförande. Utövar fotboll, friidrott och orientering. 1:a placering i IOGT-DM i diskus 44, 2:a placering å 100 m 38. Distriktsmästare i stångstötning 37-38 och 42. Personliga rekord: 100 m 11,6, 400 m 55,7, längd 6,00. Civila skyttemärket i guld, fältidrottsmärket och orienteringsmärket i silver.
BERTIL H. S. MÖLLERSTRÖM, lagerföreståndare, f. 9/10-17 i Roma. Vice ordförande från 44. Styrelseledamot från 40. Representerar A-laget i fotboll 35-44. Utövar friidrott och orientering . IOGT-mästare (juniorer) i terräng 38. Personliga rek:100 m 11,9, 1500 m 4,25. Orienteringsmärket i guld. Fältidrotts- och civila skyttemärket i silver, riksidrottsmärket i brons.
K. LENNART E. NILSSON, rörmokare, f. 28/6-21 i Romakloster. Kassör 44-45. Representerar A-laget i fotboll från 38, lagkapten från 43. Utövar även orientering och skidsport. Skidmärket i silver, orienteringsmärket i brons.
N. OLLE NORMAN, hemmason, f. 2/9-27 i Romakloster. Representerar A-laget i bandy från 46. Utövar även friidrott.
STURE A. OLOFSSON, stationskarl, f. 19/1-19 i Viklau. Tidigare representerat Viklau IF, sekreterare 36-39 och ordförande 39-40. Utövar friidrott, fotboll, varpa, orientering och skidsport.
BENGT O. G. PETTERSSON, hemmason, f. 21/5-26 i Dalhem. Representerar även Dalhems IF från 41, sekreterare 43-45. Utövar fotboll, friidrott och orientering. Distrikts-mästare (juniorer) i fotboll 42.
EVERT G. PETTERSSON, cykelreparatör, f. 20/2-21 i Romakloster. Revisor från 44. Representerar i fotboll juniorlaget 38 -43 samt A-laget från 43. Utövar även orientering. Fältidrotts- och skidmärket i silver. Orienteringsmärket i brons.
MARI-ANNE PETTERSSON, fru, f. 16/12-23 i Visby. Utövar friidrott och skidsport.
NILS E. PETTERSSON, sockerbruksarbetare, f. 2/7-16 i Roma. Styrelseledamot 43-45. Representerar A-laget i fotboll 34-41 samt A-laget i bandy från 40. Utövar även skidsport.
SVEN Å. B. PETTERSSON, skomakare, f. 12/6-14 i Romakloster. Ledamot av festkommittén.
J. IVAN RAMBERG, sockerfabriksarbetare, f. 12/9-15 i Björke. Tidigare styrelseledamot ledningen av festkommittén.
H. TORE SMITTERBERG, f. 8/10-27 i Roma. Representerar A laget i fotboll från 45.
AXEL L. ÖHMAN, fabriksarbetare, f. 23/10-20 i Väte. Tidigare representerat Väte GIF. Utövar fotboll

 

Ett fotbollsminne från 1940 – Nedtecknat av Erik ”Eka” Jonsson, Roma

På den Norra delen av Roma Kungsgårds marker låg en liten öppning, en plats som traktens unga grabbar bland annat nyttjade som fotbollsplan. I mitten på trettiotalet
på började anläggandet av Roma flygplats på Kungsgårdens marker. Förbanden som var förlagda på och runt flygfältet byggde ut den lilla skogsgläntan till en mer riktig fotbollsplan. Här spelades interna matcher mellan de olika förbanden, men också mot lag från Roma IF. Betänk att det nu var ett brinnande världskrig, Danmark och Norge hade ockuperats av Tyskland den 9 april 1940, Norge gjorde fortfarande motstånd medan Danmark hade kapitulerat.
En söndag i maj 1940 skulle en vänskapsmatch spelas mellan Roma IF och ett lag från KA 3. Matchen var i full gång, då börjar plötsligt en av luftvärnskanonerna skjuta varningsskott från sin grupperingsplats. Grabbarna på fotbollsplanen kunde även höra att ett flygplan närmade sig. Grabbarna från KA 3 avbröt matchen och rusade hem till sina respektive grupperingar. Romagrabbarna stod något skärrade kvar på plats. Efter en ganska lång frånvaro så återkom KA 3-grabbarna, och gav de skärrade romaspelarna följande förklaring, ”det var den förbannade målflygaren som glömt att anmäla sin ankomst”. Åtskilligt försenad så kunde fotbollsmatchen färdigspelas, slutresultatet skrevs till 2-2 och Romas mål gjordes av bröderna Malte och Allan Lyander. Målskyttarna i KA 3;s lag förtäljer inte historien, men målflygare var fru Thüring.

Här kommer en till……..

Att anlägga en idrottsplats i det natursköna området vid Lärkparken var ett arbete som tog sin början 1933. Marken förvaltades av Fortifikationsverket ett verk som till en början var positivt inställda till att upplåta marken. Men så ändrades planerna, i ett oroligt Europa så växte behovet av en krigsflygplats fram valet föll på Romamarken. Efter krigsslutet togs frågan åter upp, nu med Flygvapnet som motpart. Man var beredd att upplåta marken under en tioårsperiod, för att därefter värdera det allmänna läget i Europa.
Under dessa förutsättningar beslöt Roma IF att begränsa sig till att bygga endast en träningsplan. Efter 18 års väntan så stod planen klar för invigning den 7 juli 1951. Invigningsmatchen spelades mot en Gotlandskombination, bl.a. så kom fyra av spelarna från Othem och Slite. Kombinationen vann en välspelad match med 5-2. Kombinationens första mål gjordes av Åke Jansson Vänge och Romas båda mål gjordes av Bengt-Arne Lindh och Ove Gahne.
Efter matchen bjöds till ett samkväm i Bygdegården. Evert Pettersson hette han som var ägare av Roma Taxi, och han hade lovat att svara för hemtransporten av spelarna från Sllte. Nu hade det börjat regna och behovet av taxi blev stort. Evert bad då sin svåger, Kjell Larsson även han en av spelarna i Roma, att med Everts T-ford ombesörja transporten till Slite. Resan gick bra till i trakten av Källunge, där fick man punktering. Hjulmuttrarna var fastrostade och till synes omöjliga att rubba.
Slitegrabbarna tog då beslutet att trots regnet fortsätta hemfärden till fots. Kjell lyckades så småningom få hjälp med att skifta till reservhjulet, varvid han försökte att komma ifatt Slitegrabbarna. Mellan Bogekors och Sjuströmmar lyckades han och erbjöd plats i T-Forden, de genomblöta och något sura spelarna, avböjde erbjudandet och bad Kjell att uppsöka ett varmare ställe. Något slokörad återvände Kjell då till Roma.

Å så en till……

På det tidiga femtiotalet så anlade många av våra Gotländska socknar egna ishockeyrinkar, en av dessa socknar var Lärbro. Där hade Lärbro IF på idrottsplats Forsavallen, anlagt en ny rink. Man hade avtalat med Roma IF om att komma och spela en invigningsmatch en fredagkväll. För att göra det lite extra festligt så hade man även anlitat musikkår, troligen från Slite. Romas starke man Olle Norman var ägare till en amerikanare modell större och av märket Cadillac, en bil där all utrustning och en stor del av spelarna fick plats. Vinter och kallt var det, ilastning av material och spelare samt några supportrar och så bar det iväg i några bilar. Två bilar med fem spelare och några supportrar kom fram i tid, men inte Olle med sin Cadillac. De fem spelarna utan utrustning kunde bara njuta till spelandet från musikkåren, och hoppas på att Olle snart skulle anlända.
Strax innan kl 22 00 anlände han, men då hade musikkåren avlägsnat sig. Snabbt ombyte för alla och så startade matchen. En trogen skara publik var kvar och bevittnade denna invigningsmatch på den nya rinken. Romas supportrar uppfattade inga sura kommentarer från hemmapubliken trots den sena matchstarten, men väl omdömen som ” di är ju snabbe som hjortar” och ”va di bjaudar pucken feint till varann” .
Anledningen till den sena ankomsten var att Olle med sin bil hade hamnat i ett av snö fyllt dike, och väl där så hade även en vattenslang brustit.
Inte att undra på att man blev lite försenade!

Klubbmästerskap……Roma IF Viljors första klubbmästerskap i friidrott gick av stapeln den 22 juli 1928

100 m
1:a Olof Andersson 12,0
2:a Karl-Gustav Lind 12,3Lärkparken
3:a Herry Carlberg 12,3

400 m
1:a Herry Carlberg 64,0
2:a Karl-Gustav Lind 65,0
3:a Olof Andersson Ej noterat

800 m
1:a Karl-Gustav Lind 2,34
2:a Herry Carlberg 2,35
3:a Olof Andersson Utgick

SpjutLärkparken 1
1:a Nils Kahlström 33,5
2:a Olof Andersson 31,5
3:a Herry Carlberg 30,5

Diskus
1:a Olof Andersson 26,6
2:a Nils Kahlström 25,10
3:a Herry Carlberg 23,62

Kula
1:a Olof Andersson 9,11
2:a Herry Carlberg 8,32
3:a Gunnar Lind 8,07

Längdhopp
1:a Karl-Gustav Lind 5,11
2:a Herry Carlberg 4,86
3:a Olof Andersson 4,74

HöjdhoppIshockey- Klostervallen
1:a Karl-Gustav Lind 1,50
2:a Herry Carlberg 1,40
3:a Olof Andersson 1,40
Notera

Man hade ingen höjdhoppsribba, varför man fick använda ett snöre med en sten i var ände.
Han heter verkligen Herry, och var far till simmarna Bertil o Bodil Carlberg.
Gunnar Lind var far till Karl-Gustav Lind.

Senare under året förbättrades en del resultat till:
Längdhopp Karl-Gustav Lind 5,19
Spjut Nils Kahlström 37,0
Diskus Herry Carlberg 27,52

Styrelsefunktionärer inom Roma IF 1928-1998

Bandy på Sockerbrukets dammar vid Varplöse

Säsongen 1957/58 spelade Roma IF sina hemmamatcher i bandv på sockerbrukets dammar vid Varplöse. Årets sista match spelades en härlig vinterdag, en söndag i början av mars. Sol och lite dagsmeja, Roma leder med 4-1 mot Hablingbo, och av matchen återstår lite drygt 5 minuter.
Hablingbo tilldöms hörna, och hemmaspelarna radar upp sig i målet. Och då, isen brister och 3 av hemmaspelarna hamnar I det iskalla vattnet. Spelarna var ”Lasse-Bagarn”, Hasse Lawergren och Kjell Larsson. Djupet i dammarna är knappt tre meter innan du når den dyiga bottnen. Hasse och Lasse är blöta från topp till tå, medan Kjell bara är blöt till midjan. Efteråt gav Kjell förklaringen att han hade suttit på Hasses axlar. Målet flyttades fram ett par meter varefter matchen slutfördes, det var hårdare grabbar förr!

Vad hände den 28 januari 1968?

Den 28 januari 1968 spelade Roma IF en hockeymatch mot IK Väsby på Vilundarinken, matchstart var kl 16.00. Efter en märkligt svag spelöppning, stod det 5 – 0 till Väsby efter ca 5 minuters speltid, vi spottade upp oss en aning, varefter resultatet efter första perioden var 6 -1 till Väsby. Vid den här tiden så hade lokalradion på Gotland en sportsändning 17.15, Age Franking läste i vanlig ordning upp resultatet och då efter första perioden. För säkerhetsskull så la han till att ”Roma kommer med största säkerhet att förlora dagens hockeymatch”. Olle Norman, Romas starke man lagledare mm, brukade vanligtvis elda på laget i periodpauserna var denna dag märkligt tagen av vår svaga insats. Lite lågmält bad han oss att visa lite hjärta och göra vårt bästa. Samtidigt så gick vi ner och spelade med två femmor. Spelet förlades nu under långa stunder i Väsbys försvarszon. Hör och häpna efter två perioder var ställningen 7 – 7. Vi var nu med på banan i högsta grad.
Sista perioden blev målsnål, endast ett mål kom till i målprotokollet och det var Romas. !!
Många var de gotlänningar som inte trodde när de fick höra om resultatet. Våra målskyttar var: Kjell Larsson 3, Christer Andersson och Tom Lemon 2 vardera och Sivert Hallgren 1 mål.

RomaErik ”Eka”Jonsson

KLUBBDRÄKTENS UTSEENDE Utdrag från medlemsmöte den 23/3 1937

§ 6 Behandlades frågan om nya tävlingsdräkter för fotboll och allmän idrott. Det bestämdes efter långvarig diskussion att
Fotbollsdräkterna ska bestå av:
Svarta tröjor med föreningens monogram i gult på bröstet, samt som förut vita byxor.
Samt att dräkterna for allmän idrott skulle bestå av: Vita byxor och vit tröja med diagonala ränder i svart och gult, samt med klubbmärke i svart.
Vidare beslutades att fotbollströiorna skulle föreningen tills vidare betala, men att allmänna idrottsdräkten fick medlemmarna själva betala. Ett dussin av varje sort ska beställas och Sven Lindqvist fick uppdrag att hos Emil Appelqvist göra förfrågningar om priser och kvalité.

INTRESSANTA BESLUT
1950 25 februari: Togs beslut om att klosterruinen skulle bli kännetecknet på klubbens nålar.
1950-1955 Hade föreningen hand om Stångaspelen. Föreningen för Gotländsk idrott var medarrangör.

50 årsjubileums- skrift 1928-1978 ROMA IF

ROMA IF:s
50-årsjubileum den 6 maj 1978 Nu den sjätte maj är inne – klang och jubelskräll män och kvinns av alla sorter, idrottsfolk liksom supporters strömmar hit i kväll
det är något man vill fira,- man vill sjunga, vara glad Roma IF jubilerar, – och vi alla gratulerar med ett rungande hurra!

Visst har det blåst många vindar, sen den sjätte maj
nittonhundratjugoåtta,
då man började idrotta
med sin keps på svaj,
men för alla barn i början kan det vara svårt ibland
vi kom på att man kan träna,- och fick bättre fart i bena
så det hjälpte lite grand.

Vi har skördat ljuva segrar,- bravon – hurrarop,
fast emblemet vårt var sniglar,
låg vi ändå i som iglar
nästan allihop.
Först och sist var vi kamrater,— kämpade för samma mål, ingen kunde ivern dämpa,- Roma I.F skulle kämpa
allt vad tygen nånsin tål.

Mången fotboll hittat målet under gångna år,
men det första fotbollsslage´
stod en gång i ” Bjersens ” hage,
det var sol och vår.
Än i dag på Klostervallen, rullar bollen liksom då.
Och med hockeyn skär man lagrar,- mellan skuggorna finns dagrar det är bara att gå på.

Friidrotten har vi prövat, – hopp och löp och kast,
guld och silver har vi bärgat här på planerna vi härjat
under femti bast.
Vi har många lag i varpa,- alla gutars skötebarn,
många fina SM- tecken, fick vi med oss hem i säcken,
grattis, – grattis jubilarn.

Liten baby, – Roma Viljor, – vuxit år från år,
tänk vad mycket du har hunnit
under femti år som svunnit
och det har satt spår.
Du har fostrat våra unga, gett dom kämpalust och glöd.
Alla ni som höll i tråden, – och som gav de goda råden
var väl Roma IF:s stöd.

Ja, en högtidsdag som denna, – tanken bakåt flyr,
men vi skall ej bara minnas
ty en framtid lär det finnas
dit vi kosan styr.
Än skall Roma IF, blomstra, – vara med där slagen står,
hävda sig som förr i tiden, – och gå segrande ur striden
ännu många , många år.
Protokoll fört vid bildandet av en idrottsförening den 6/5 1928
Den ombedda ledaren hälsade de närvarande välkomna.
§ 1.  Val av ordförande för dagen samt sekreterare: Till den förra befattningen John Hansson, till den senare Herry Carlberg.
§ 2.  Uppgjordes dagordning och diskuterades förutsättningarna till bildandet av en idrottsförening.
§ 3.  Beslutades att godsägare Jesperssons erbjudande att mot viss betalning uthyra mark skulle godtagas i stort.
§ 4.  Beslutades att avgifterna skulle vara per år för äldre 2:-, för yngre 0:75 kr samt inträdesavgifterna för äldre 1:50 och för yngre 0:50,
§ 5.  Diskuterades anskaffande av material. Beslutades att anskaffa densamma bestående av fotboll, kula, diskus samt hoppställningar, hoppstav, måttband,
        fotbollsmål och pärkboll.
§ 6.  Beslutades att Lindh skulle uppgöra förslag till stadgar
§ 7.  Beslutades att styrelsen skulle bestå av 5 medlemmar, varvid följande blevo valda: Till ordf. John Hansson, vice ordf. K.G. Lindh, sekr. O Andersson,
        kassör Sture Karlsson samt till materialförvaltare Sven Lindqvist.
§ 8.  Beslutades att tidpunkten för sammanträden skulle meddelas genom anslag på idrottsplatsen samt å järnvägsstationen.
§ 9.  Medlemmar antagna vid mötet: John Hansson, K G Lindh, Sven Lindqvist, S Edlund, Axel Lindh, A Karlqvist, Sven G. Carlsson, H Ramberg, Artur Pettersson
        Tyko Västberg, Axel Pettersson, V Nilsson, G Karlqvist, Nils Pettersson, O Andersson, B Möllerström, H Thomsson, Sture Carlsson, H Levedahl,
        K Johansson, Erik Larsson och H Carlberg.
§ 10. Beslöts att årsavgiften som avsågs skulle gälla 1928 samt inträdesavgifterna skulle vara betalda senast den 15 maj samt årsavgifterna senast
        den 20 maj detta år.
§ 11. Beslutades om inköp av kassabok och kvittensblock.
§ 12. Upptogs kollekt för erläggande av lokalhyra, summa 2:78. Lokalhyran belöpte sig till 2:50.
§ 13. Förklarades förhandlingarna avslutade.

Som ovan Herry Carlberg

Tidningsurklipp från Egon Lindströms album 

Erik Jonssons bilder

Bild

01 

Roma Idrottsförening

Protokoll-bok Roma IF Fri-idrottsekt. 1969-

Årsrapport Roma IF 1950, 1951 och 1952

Tidningsutklipp

Blandade bilder

Idrottsbilder hämtade från Facebook sidaRomabilderFör att få information om bilderna i galleriet nedan så får ni öppna denna PDF , För mer kommentarer till bilderna så gå in på Romabilder o se där